Ubezpieczenia turystyczne Nowa Ruda

zwrot kosztów leczenia

Ubezpieczenie turystyczne Nowa Ruda

Nowa Ruda - ubezpieczenia turystyczne. Sprzedaż dobrowolnych ubezpieczeń turystycznych w Nowej Rudzie. Szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia. Leczenie szpitalne za granicą, pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej. Wakacyjne i wyjazdowe zabezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń losowych.